Sản phẩm nổi bật

  Elcosmo-III

  Elcosmo-III

  Tải Trọng: 630kg ~ 2000kg

  Số Người: 8 ~ 26

  Tốc Độ: 60~ 180m/phút

   

  Elcosmo

  Elcosmo

  Tải Trọng: 630kg ~ 1800kg

  Số Người: 8 ~ 24 người

  Tốc Độ: 60 ~ 150m/phút

   

  SPACEL-III

  SPACEL-III

  Tải Trọng: 630kg ~ 2000kg

  Số Người: 8 ~ 26 người

  Tốc Độ: 60~ 120m/phút

   

  Spacel-Uni

  Spacel-Uni

  Tải Trọng: 630kg ~ 1800kg

  Số Người: 8 ~ 24 người

  Tốc Độ: 60 ~ 105m/phút

   

  New ELBRIGHT

  New ELBRIGHT

  Tải Trọng: 630~2000 Kg

  Số Người: 8~27 người

  Tốc Độ: 120~300 m/ phút

   

  Kindmover- II

  Kindmover- II

  Tải Trọng: 600~1000

  Số Người: 3600~6000 người/ giờ

  Tốc Độ: 0.5 m/s

   

  ELCARGO-VF

  ELCARGO-VF

  Tải Trọng: 1000~5000 Kg

  Số Người: Tải hàng

  Tốc Độ: 0.25~1 m/s

   

Dự án tiêu biểu

PHÒNG KINH DOANH
0933 284 688
PHÒNG DỰ ÁN
0936 675 216