Sản phẩm

Elcosmo-III

Elcosmo-III

Tải Trọng: 630kg ~ 2000kg

Số Người: 8 ~ 26

Tốc Độ: 60~ 180m/phút

 

Elcosmo

Elcosmo

Tải Trọng: 630kg ~ 1800kg

Số Người: 8 ~ 24 người

Tốc Độ: 60 ~ 150m/phút

 

PHÒNG KINH DOANH
0933 284 688
PHÒNG DỰ ÁN
0936 675 216