Sản phẩm

Kindmover- II

Kindmover- II

Tải Trọng: 600~1000

Số Người: 3600~6000 người/ giờ

Tốc Độ: 0.5 m/s

 

PHÒNG KINH DOANH
0933 284 688
PHÒNG DỰ ÁN
0936 675 216