Sản phẩm

Elcosmo-III

Elcosmo-III

Tải Trọng: 630kg ~ 2000kg

Số Người: 8 ~ 26

Tốc Độ: 60~ 180m/phút

 

Elcosmo

Elcosmo

Tải Trọng: 630kg ~ 1800kg

Số Người: 8 ~ 24 người

Tốc Độ: 60 ~ 150m/phút

 

SPACEL-III

SPACEL-III

Tải Trọng: 630kg ~ 2000kg

Số Người: 8 ~ 26 người

Tốc Độ: 60~ 120m/phút

 

Spacel-Uni

Spacel-Uni

Tải Trọng: 630kg ~ 1800kg

Số Người: 8 ~ 24 người

Tốc Độ: 60 ~ 105m/phút

 

Kindmover- II

Kindmover- II

Tải Trọng: 600~1000

Số Người: 3600~6000 người/ giờ

Tốc Độ: 0.5 m/s

 

ELCARGO-VF

ELCARGO-VF

Tải Trọng: 1000~5000 Kg

Số Người: Tải hàng

Tốc Độ: 0.25~1 m/s

 

PHÒNG KINH DOANH
0933 284 688
PHÒNG DỰ ÁN
0936 675 216