Sản phẩm

SPACEL-III

SPACEL-III

Tải Trọng: 630kg ~ 2000kg

Số Người: 8 ~ 26 người

Tốc Độ: 60~ 120m/phút

 

PHÒNG KINH DOANH
0933 284 688
PHÒNG DỰ ÁN
0936 675 216